President cvargas

César Vargas Blasco
president@scurologia.cat

Vice-president 1º

Sergi Colom Feixas


Vice-president 2º

Juan Uría González-Tova


Secretari

María Pilar Luque Gálvez


Tresorer

Raul Martos Calvo


Vocal Barcelona 1º

Juan Manuel Corral Molina


Vocal Barcelona 2º

Oriol Angerri Feu


Vocal per Girona

Roger Boix Orri


Vocal per Lleida

Josep Maria Auguet Martín


Vocal per Tarragona

Helena Ascaso Til


Vocal d’Activitats Científiques

Albert Francés Comalat


Vocal Residents

Marta Capdevila Gonzalo


Direcció Annals d’Urologia

Darío García Rojo


Secretari Annals d’Urologia